Bioresonansterapi

Smärtfritt och fritt från läkemedel

Boka en genomgång av din kropp. Med hjälp av bioresonansterapi får du direkt reda på eventuella känsligheter, blockeringar eller vad din kropp kan vara belastad av. Kost och livsstilsrekommendationer är också något du får med dig.

Vad är bioresonasterapi? 

Bicom bioresonansterapi är en diagnos- och behandlingsmetod som skapar en yta för den självläkande metoden och stärker ditt immunförsvar genom att väcka kroppens egen intelligens. Används bl.a. när det gäller allergier, magproblem, ofta förkyld, hudproblem, trötthet, huvudvärk, läkning eller när man känner sig allmänt i obalans men inte kan sätta fingret på vad det är. Vad det än handlar om behöver vi se till helheten för att förstå grundorsaken. Det är så jag jobbar. På det viset ökar möjligheten att komma till rätta med problemet. Metoden erbjuder verktyg som den vanliga vården inte har tillgång till. Det tillkommer alltid råd och rekommendationer kring kost och livsstil. Om du vill få mer tid till just den rådgivningen så finns det en separat tjänst för det.

Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland, men tekniken att behandla med frekvenser användes redan på 1930-talet i USA. I Sverige har det funnits verksamma Bicomterapeuter åtminstone sedan 1995, och idag har tusentals svenskar blivit av med sina allergi och hälsobesvär med Bicom bioresonansterapi. Bicom bioresonansterapi används idag i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Grundprincipen

Allting har en frekvens. Alla organismer (t ex alla celler i kroppen) och alla ämnen (t ex mjölk, vete, hundhår, pollen) omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster.

Bicom läser in frekvensmönster från ämnen/allergener och organismer/patienten för att hitta reaktioner och för att behandla.

Bicom skapar inga egna frekvenser utan omvandlar de inlästa frekvensmönstren på olika sätt (förstärker, försvagar, inverterar, filtrerar) för att skapa terapeutiska frekvens-mönster som används att behandla med.

Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen. I de flesta fall används också frekvensmönster från patienten på samma sätt i behandlingen.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel. Resultaten är bestående, men i vissa fall behövs enstaka uppföljande behandlingar.

Om du tar läkemedel och vill trappa ned eller sluta med dem, skall du göra detta i samråd med din läkare.

Bicom Bioresonansterapi hos Therese Helhetshälsa
Hur fungerar bioresonansterapi

Behandlingar

Bicom bioresonansterapibehandling
Symptom och besvärsfri behandling med Bicom Bioresonansterapi.
60 minuter

Bicom bioresonansterapibehandling nykund
Symptom och besvärsfri behandling för bland annat eksem, utslag, återkommande förkylningar, krånglig mage, allergi/överkänslighet, övriga obalanser och allmän läkning. Vid behandling tillkommer råd och rekommendationer kring kost och livsstil. Du får vid detta tillfälle reda på vad som ev belastar och stressar kroppen.
90 minuter